Universiteti Kristal

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Fizioterapi

Viti I-rë
Semestri I-rë

Nr. Moduli Kreditet
1 Fizikë Mjekësore
1
2 Hyrje në Informatikë
1
3

Biostatistikë I

1
4 Biokimi 2
5 Mikrobiologji e Përgjithshme & Klinike 2
6 Biologji 2
7 Gjenetike Mjekësore 2
8 Anatomia e Njeriut 5
9 Histologji 3
10 Fiziologji 3
11 Metodologjia e Përgjithshme e Propedeutikës së Reabilitimit 4
12 Patologjia e Përgjithshme 2
13 Kineziologjia dhe Biomekanika 2
14 Metoda dhe didaktika e aktiviteteve motore 2
15 Mjekësia fizike dhe rehabilitimi 2
16 Drejtimi i rehabilitimit dhe terapisë rehabilituese 2

Viti I-rë
Semestri II-të

Nr. Moduli Kreditet
1 Psikologjia e Përgjithshme dhe Klinike 1.5
2 Pedagogjia dhe Sociologjia e Përgjithshme
1.5
3 Gjuhë angleze I 4
4 Terapia Fizike
2
5 Kineziterapia dhe Kineziologjia speciale
2
6 Teknikat fizioterapeutike I 2
7 Lëndë me zgjedhje 4
8 Praktikë Klinike II 7

Viti II-të
Semestri I-rë

Nr. Moduli Kreditet
1 Sëmundjet e Brendëshme
2
2 Anatomia Patologjike
1
3 Farmakologjia dhe Farmakologjia e aplikuar
1
4 Sëmundjet e aparatit lokomotor dhe reabilitimi 2
5 Reumatologjia dhe reabilitimi 2
6 Diagnostika për imazheri dhe radioterapi 2
7 Mjekësi Klinike Geriartri 2
8 Reabilitimi në Geriartri 2
9 Teknikat fizioterapeutike në Geriartri 2
10 Neurofiziologjia klinike 1
11 Neurologjia 1
12 Psikiatria dhe Neuropsikiatria infantile 1
13 Neuroradiologjia 1
14 Teknikat e Reabilitimit të SNQ/SNP 2
15 Teknikat e fizioterapisë manuale 2

Viti II-të
Semestri II-të

Nr. Moduli Kreditet
1

Pediatria e Përgjithshme

1
2 Teknikat e reabilitimit pediatrik
1
3

Sëmundjet e aparatit respirator

1
4 Sëmundjet e aparatit kardiak 1
5 Teknikat fizioterapeutike kardio – respiratore 1
6 Sëmundjet infective dhe reabilitimi 1
7 Endokrinologji dhe Reabilitim 1
8 Nefrologji dhe reabilitim 1
9 Urologji dhe Reabilitim 1
10 Sëmundjet e lëkurësdhe veneriane 0.5
11 Teknikat fizioterapeutike visceriale 1
12 Gjinekologji – obsetri dhe reabilitim 1
13 Gjuha Italiane I 3
14 Etikë dhe Deantologji Mjekësore 0.5
15 Historia e Mjekësisë 0.5
16 Disiplinat e spektaklit 0.5
17 Praktika Klinike II 20

Viti III-të
Semestri I-rë

Nr. Moduli Kreditet
1 Kirurgjia e Përgjithshme dhe Reabilitim
2
2 Kirurgjia special dhe reabilitim
3
3 Sëmundjet ondotostomatologjike dhe reabilitim
2
4 Kirurgjia maxillofaciale dhe reabilitim
2
5 Teknikat Fizioterapeutike në tramatologjinë e përgjithshme dhe atë sportive 2
6 Anestezi 2
7 Statistikë kërkimore 1
8 Sistemi i përpunimit të informacionit 0.5
9 Bioinxhinierija elektronike 0.5
10 Metodologjia e teknikave të kërkimit shkencor në fizioterapi 1
11 Higjena e aplikuar 1
12 Mjekësia Ligjore 1
13 Mjekësia e punës, reabilitimi dhe teknikat fizioterapeutike 2
14 E drejta e punës 0.5
15 Psikologjia e punës 0.5
16 Organizimi shëndetësor, menaxhim dhe Lidership I 1.5
17 Ekonomia institucionale shëndetësore 1
18 Institucionet e të drejtave publike 0.5

Viti III-të
Semestri II-të

Nr. Moduli Kreditet
1 Lëndë me zgjedhje
4
2 Praktika Klinike III
27
3 Provimi Final
5